Acer griseum

Kopparlönn, mindre träd el.flerstammig buske, flagnande kopparfärgad bark, vackra höstfärger, zon I-III

Kopparlönn
Tillbaka